مقررات و معیارهای طراحی استخر

مقررات و معیارهای طراحی استخر مشخصات فضایی و معماری: کلیات: استخر شنا کاربری های متفاوتی داردکه شامل موارد زیر است: آموزشی تمرینی مسابقه ای تفریحی هرکدام از این استخر ها ویژگی های خاصی را دارند که باید از ابتدای طراحی مد نظر قرار گیرند. استخرها ممکن است یک منظوره (ویژه یک نوع فعالیت) و یا [&helli...