نشریه 128 سازمان برنامه و بودجه

نشریات سازمان برنامه و بودجه یکی از منابع خوب اجرایی برای مهندسان و پیمانکاران محترم می باشد. این نشریات بسته به کاربری ها و خدمات متفاوت کد های متفاوتی دارند . در ادامه جهت سهولت  در دانلود رایگان نشریه 128 سازمان برنامه و بودجه بخش تاسیسات مکانیک لینک دانلود به همراه توضیحات مختصری برای همکاران...

دانلود ضوابط مقررات ملی ساختمان مباحث مربوط به طراحی و اجرای تاسیسات مکانیک و برق

بدون شک معتبر ترین استاندارد طراحی و اجرای ساختمان در ایران مباحث 22 گانه مقررات ملی ساختمان است .  مباحث 22 گانه مقررات ملی ساختمان شامل تمامی ضوابط و دستورالعمل هایی است که برای طراحی و اجرا استفاده می شود و منبع اصلی آزمون نظام مهندسی می باشد  در ادامه مقررات مربوط به تاسیسات برق […]...