روش های تامین سرمایش در گلخانه ها

اکثر نقاط به جز نقاطی که در ارتفاعات قرار دترند در طول سال یک دوره ی گرمایی را طی می نمایند . این گرما برای گیاهان درون گلخانه اغلب مضر است . اثرات دمای زیاد باعث می ش.د استحکام ساقه از بین  برود و گل ها کوچک شود و در برخی موارد باعث مرگ جوانه […]...

ایرواشر چیست و چه کاربرد هایی دارد؟

ایر واشر (Air washer) چیست ؟ سال ها پیش از ایجاد کوئل‏های پره‏ دار،اسپری آب تقریبا به عنوان تنها وسیله منحصر به فرد برای ایجاد برودت مورد استفاده قرار می‏گرفت . این عمل‏ به این صورت انجام می‏شد که هوای دریافتی و آب در یک اتاقک که نازل‏های‏ اسپری در آن قرار گرفته بودند،با یکدیگر تماس […]...