مهندس مهدی شهرجردی

طراحی کاملا مهندسی

گروه مهندسين موفق با استعانت از پروردگار متعال و با اطمينان به آنچه از تجربه و دانش در سالهاي کار و تحصيل گرد آورده ايم با نگاهي جديد به حرفه مهندسي مصمم به شيوه سازي نويني در راه خود هستيم ....