استاندارد های موجود در GMP،GHP

استاندارد های موجود در GMP،GHP برای تولید یک محصول سالم و مناسب، نیاز به ایجاد شرایط و زیرساخت هایی است. که درصنایع غذا و دارو و تجهیزات پزشکی این شرایط به طور خلاصه GMP  و GHP  خوانده میشود . عملیات تولید خوب یا ( GMP( Good Manufacturing Practice بخشی از سامانه تضمین کیفیت است که اطمینان می دهد ...