اجزای یک محیط تمیز

اجزای یک محیط تمیز محیط تمیز از اجزای متعددی که به دلیل ضروریات خاص مورد نیاز است تشکیل شده است.این اجزا عبارت اند از سد هوا، دوش هوا ،رختکن،جعبه عبور،دستشویی و حمام،دفتر،درب خروج اضطراری،سد کفش،گیشه،اتاق کمک های اولیه،اتاق کنترل،اتاق ها یا سالن تمیز.قبل از طراحی باید نیاز های محیط مشخص گردد،چرا ...