آیین نامه تاسیسات کارگاه از نظر بهداشت

آیین نامه تاسیسات کارگاه از نظر بهداشت   كليات فصل اول : تاسيسات بهداشتي كارگاه فصل دوم : تسهيلات بهداشتي كارگاه مبحث اول – آشپزخانه                                 مبحث دوم – محل غذاخوري مبحث سوم – انبار مواد غذايي                      مبحث چهارم – يخچال وسردخانه مبحث پنجم – حمام / دوش          ...