نمونه 3ی دیگ های بخار

طراحی تاسیسات مکانیکی

طراحی تاسیسات مکانیکی بعضی بر این باورند که تاسیسات یک ساختمان همانند قلب تپنده ساختمان است ولی ما به این باوریم که تاسیسات علاوه بر یک قلب تپنده،شریان اصلی ساختما...

آیین نامه تاسیسات کارگاه از نظر بهداشت

آیین نامه تاسیسات کارگاه از نظر بهداشت   كليات فصل اول : تاسيسات بهداشتي كارگاه فصل دوم : تسهيلات بهداشتي كارگاه مبحث اول – آشپزخانه                            ...

شرايط عمومي پيمان – فصل اول – تعاريف و مفاهيم

شرايط عمومي پيمان – فصل اول – تعاريف و مفاهيم فصل اول تعاريف و مفاهيم   ماده 1 . پيمان پيمان مجموعه اسناد و مداركي است كه در ماده 2 موافقت نامه پيمان درج شده است . ماده 2. ...