نمونه 3ی دیگ های بخار

طراحی تاسیسات مکانیکی

طراحی تاسیسات مکانیکی بعضی بر این باورند که تاسیسات یک ساختمان همانند قلب تپنده ساختمان است ولی ما به این باوریم که تاسیسات علاوه بر یک قلب تپنده،شریان اصلی ساختمان است و بدین لحاظ بسیار حائز اهمیت است.به زبان ساده اینکه عدم توجه کافی به این موضوع می تواند به سادگی منجر به سلب آسایش […]...

آیین نامه تاسیسات کارگاه از نظر بهداشت

آیین نامه تاسیسات کارگاه از نظر بهداشت   كليات فصل اول : تاسيسات بهداشتي كارگاه فصل دوم : تسهيلات بهداشتي كارگاه مبحث اول – آشپزخانه                                 مبحث دوم – محل غذاخوري مبحث سوم – انبار مواد غذايي                      مبحث چهارم – يخچال وسردخانه مبحث پنجم – حمام / دوش          ...

شرايط عمومي پيمان – فصل اول – تعاريف و مفاهيم

شرايط عمومي پيمان – فصل اول – تعاريف و مفاهيم فصل اول تعاريف و مفاهيم   ماده 1 . پيمان پيمان مجموعه اسناد و مداركي است كه در ماده 2 موافقت نامه پيمان درج شده است . ماده 2. موافقت نامه موافقت نامه سندي است كه مشخصات اصلي پيمان ، مانند مشخصات دو طرف ، […]...