محاسبه دبی مورد نیاز آشپزخانه صنعتی:

محاسبه دبی مورد نیاز آشپزخانه صنعتی: در یک هود ساده فشار ساده استاتیک هود مساوی با مجموع فشار سرعت در کانال به اضافه افت ورودی هود فشار سرعت، معرف انرژی لازم برای شتاب دادن هوا از حالت سکون در دهانه هود به سرعت در کانال است. افت ورودی بیانگر انرژی لازم برای غلبه بر افت […]...

سیستم سرمایش گلخانه

سیستم سرمایش گلخانه: خنک کردن گلخانه بسیار سخت تر و پر هزینه تر از گرم کردن آن می باشد. در تابستان هوای داخل گلخانه اغلب 11 درجه سانتی گراد و بیشتر از دمای محیط بیرون است. در مناطق گرم،  کشت محصولات در تابستان و درون گلخانه بدون انجام تهویه شدید و خنک کردن گلخانه با استفاده […]...

سیستم تهویه گلخانه

سیستم تهویه گلخانه: اثرات زیانبار دماهای بالا به صور مختلفی از جمله عدم استحکام ساقه ، کاهش اندازه گل، تأخیر گلدهی و حتی مرگ جوانه نمایان می شود . حتی زمانی  که درجه حرارت بیرون  کمتر از درجه حرارت داخل سیستم گلخانه است ، جذب گرمای خورشید دمای گلخانه را تا حد زیانباری افزایش می دهد […]...

نقشه های ساختمان اتاق تمیز (کلین روم)

 نقشه های ساختمان اتاق تمیز (کلین روم):  نقشه زبان افراد فنی بوده و بایستی یک فرد فنی این زبان را با تمام رموز آن بشناسد. به بیان دیگر از عهده ی ترسیم نقشه اتاق تمیز(کلین روم)به طور درست و اصولی برآمده و توانایی درک و خواندن آن را نیز داشته باشد.گروه مهندسین موفق با بهره گیری […]...

طراحی داخلی اتاق تمیز

  طراحی داخلی اتاق تمیز یا کلین روم: توجه به فضای داخلی اتاق تمیز و نحوه ی تقسیم بندی پلان های اتاق تمیزیا کلین روم، نقش مهمی را در ساختار معماری یک ساختمان اتاق تمیز بر عهده دارد.طراحی فضایی اتاق تمیز(کلین روم) با انعطاف پذیری بالا و تنوع پذیری از لحاظ چیدمان و آرایش سطوح می […]...