نمونه 3ی دیگ های بخار
Read More

طراحی تاسیسات مکانیکی

طراحی تاسیسات مکانیکی بعضی بر این باورند که تاسیسات یک ساختمان همانند قلب تپنده ساختمان است ولی ما به این باوریم که تاسیسات علاوه بر یک قلب تپنده،شریان اصلی ساختمان است و بدین لحاظ بسیار حائز اهمیت است.به زبان ساده اینکه عدم توجه کافی به این موضوع می تواند به سادگی منجر به سلب آسایش […]

Read More

آیین نامه تاسیسات کارگاه از نظر بهداشت

آیین نامه تاسیسات کارگاه از نظر بهداشت   كليات فصل اول : تاسيسات بهداشتي كارگاه فصل دوم : تسهيلات بهداشتي كارگاه مبحث اول – آشپزخانه                                 مبحث دوم – محل غذاخوري مبحث سوم – انبار مواد غذايي                      مبحث چهارم – يخچال وسردخانه مبحث پنجم – حمام / دوش                        مبحث ششم – رختكن مبحث هفتم – حوله وصابون                        […]

Read More

شرايط عمومي پيمان – فصل اول – تعاريف و مفاهيم

شرايط عمومي پيمان – فصل اول – تعاريف و مفاهيم فصل اول تعاريف و مفاهيم   ماده 1 . پيمان پيمان مجموعه اسناد و مداركي است كه در ماده 2 موافقت نامه پيمان درج شده است . ماده 2. موافقت نامه موافقت نامه سندي است كه مشخصات اصلي پيمان ، مانند مشخصات دو طرف ، […]

wordpress theme