کف پوش اپوکسی و پلی یورتان

کف پوش اپوکسی و پلی یورتان اپوکسی: کفپوش اپوکسی روی تمامی سطوح از جمله موزاییک،سنگ ،سیمان و… اجرا می شود ولی بهترین زیرسازی برای کف پوش های اپوکسی سیمان مسطح است.مواد تشکیل دهنده اپوکسی رزین اپوکسی و هاردنر به همراه رنگدانه است و قبل از اجرا به حالت مایع است.به طور معمول این کف پوش ها بعد از گذشت...