کفپوش و درب اتاق تمیز (کلین روم)

کفپوش و درب اتاق تمیز (کلین روم) طراحی اتاق های تمیز باید به گونه ای باشد که حداقل میزان آلودگی را وارد اتاق تمیز(کلین روم) کند و همچنین قابل شستشو باشد. حال سوالی که مطرح است این است که چطور باید کفپوش اتاق تمیز را طراحی کرد؟ از چه موادی برای ساخت کف پوش اتاق تمیز استفاده کرد تا هم شرایط [&helli...