چگونه گلخانه مناسب داشته باشیم؟

چگونه گلخانه مناسب داشته باشیم؟ با افزایش رو به رشد جمعیت جهان، مسئله امنیت غذایی به یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های سیاست‌گذاران اقتصادی جوامع مختلف بدل شده است. تامین غذای سالم و ارگانیک در برنامه‌های توسعه‌ای اغلب کشورها جایگاه ویژه‌ای یافته است.استفاده از روش‌هایی برای افزایش بهره‌وری و تولید در سط...