غبار سنج ،ذره شمار یا پارتیکل کانتر

غبار سنج ،ذره شمار یا پارتیکل کانتر  چیست؟ ذره شمار ها بر اساس نوع کاربرد به هفت دسته تقسیم می شوند: 1-ذره شمار معلق یا  غبارسنج هرگاه یک یا بیش از یک آلاینده  مانند گرد و خاک، دود غلیظ، گاز مه آلود، بوی نامطبوع ، با خواص مشخص و مداوم در هوا موجود باشد به […]...