طراحی داخلی اتاق تمیز

  طراحی داخلی اتاق تمیز یا کلین روم: توجه به فضای داخلی اتاق تمیز و نحوه ی تقسیم بندی پلان های اتاق تمیزیا کلین روم، نقش مهمی را در ساختار معماری یک ساختمان اتاق تمیز بر عهده دارد.طراحی فضایی اتاق تمیز(کلین روم) با انعطاف پذیری بالا و تنوع پذیری از لحاظ چیدمان و آرایش سطوح می […]...