ساندویچ پانل قسمت های مختلف در اتاق تمیز

ساندویچ پانل سقفی اتاق تمیز ساندویچ پانل سقفی اتاق تمیز ( کلین روم ) در دو نوع Flush System و Semi Flush System  تولید می شود. از خصوصیات سقف های Flush هم باد بودن، زیبایی و غیرقابل رویت بودن نحوه اتصال پانل ها به یکدیگر و آویزان شدن آنها به سقف اصلی کارخانه و یا […]...