مهندس مهدی شهرجردی

مهندس مکانیک گرایش حرارت و سیالات توانمندی و تخصص : طراح و مشاور تاسیسات مکانیک و برق کارشناس رسمی دادگستری  عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز (پایه یک) در رشته تاسیسات کارشناس پایه یک کنترل و بازرسی گاز استان البرز کارشناس پایه یک کنترل و بازرسی آبفا استان البرز عضو کانون مهندسان استان ...