اتاق تمیز(clean room) به بیان ساده

اتاق تمیز(clean room) به بیان ساده مقدمه : محیطی است که از آن برای تولید یا تحقیقات علمی استفاده میشود.در این محیط ها بسته به نوع فعالیتی که در آن انجام میشود میزان آلاینده های موجود در فضا بسیار پایین تر از فضاهای عمومی و عادی است. آلاینده‌های موجود در فضا عبارتند از: گرد و […]...