ایرواشر چیست و چه کاربرد هایی دارد؟

ایر واشر (Air washer) چیست ؟ سال ها پیش از ایجاد کوئل‏های پره‏ دار،اسپری آب تقریبا به عنوان تنها وسیله منحصر به فرد برای ایجاد برودت مورد استفاده قرار می‏گرفت . این عمل‏ به این صورت انجام می‏شد که هوای دریافتی و آب در یک اتاقک که نازل‏های‏ اسپری در آن قرار گرفته بودند،با یکدیگر تماس […]