بررسی انواع اتاق تمیز از منظر های مختلف

با توجه کاربرد های مختلف اتاق تمیز(کلین روم) و همچنین استاندارد های مختلف اتاق تمیز(کلین روم) انواع مختلفی از اتاق تمیز(کلین روم) نیز تولید می شود که بر اساس جریان هوای موجود در اتاق تمیز (کلین روم)دسته بندی می شوند.

انواع اتاق تمیز از نظر چگونگی جریان هوا:

1- اتاق تمیز با جریان یکطرفه

2- اتاق تمیز (کلین روم)با جریان غیر یک طرفه

3- اتاق تمیز با جریان هوای مخلوط

 بررسی انواع اتاق تمیز از منظر های مختلف

انواع اتاق تمیز از نظر وجود یا عدم وجود نیروی انسانی:

1- اتاق تمیز ایستا : به اتاق تمیزی گفته می شود که در آن کلیه عملیات های تولید و آزمایش توسط سیستم ها و دستگاه های موجود در آن اتاق تمیز انجام می شود و هیچ گاه در آن انسانی وجود ندارد.

2- اتاق تمیز پویا : به اتاق تمیزی می گویند که تمامی سیستم ها و دستگاه ها نصب شده اند و پرسنل در اتاق تمیز هم فعالیت دارند و با حضور افراد و انسان ها کار های تولید و آزمایشات انجام می شوند.

هر کشوری ممکن است استاندارد مخصوص به خود را داشته باشد که از آن در طراحی اتاق تمیز (کلین روم) خود استفاده میکند.

Technicians working in the pharmaceutical production line

 بررسی انواع اتاق تمیز از منظر های مختلف

سیستم های استاندارد اتاق تمیز عبارت اند از:

1- سیستم آمریکایی

2- سیستم بین‌ المللی ISO

3- سیستم بین‌ المللی BS

جدول استاندارد آمریکایی اتاق تمیز(کلین روم)

Class حداکثر تعداد ذرات در هر فوت مکعب ISO

کلاس برابری با سیستم

≥0.1 µm ≥0.2 µm ≥0.3 µm ≥0.5 µm ≥5 µm
1 35 7 3 1 ISO 3
10 350 75 30 10 ISO 4
100 750 300 100 ISO 5
1،000 1،000 7 ISO 6
10،000 10،000 70 ISO 7
100،000 100،000 700 ISO 8

 

سیستم استاندارد اتاق تمیز ISO اتاق تمیز

Class حداکثر تعداد ذرات در هر متر مکعب FED STD 209E
کلاس برابری با سیستم آمریکایی
≥0.1 µm ≥0.2 µm ≥0.3 µm ≥0.5 µm ≥1 µm ≥5 µm
ISO 1 10 2
ISO 2 100 24 10 4
ISO 3 1،000 237 102 35 8 Class 1
ISO 4 10،000 2،370 1،020 352 83 Class 10
ISO 5 100،000 23،700 10،200 3،520 832 29 Class 100
ISO 6 1،000،000 237،000 102،000 35،200 8،320 293 Class 1000
ISO 7 352،000 83،200 2،930 Class 10،000
ISO 8 3،520،000 832،000 29،300 Class 100،000
ISO 9 35،200،000 8،320،000 293،000 Room air

BS ۵۲۹۵ استاندارد بین‌المللی اتاق تمیز(کلین روم)

حداکثر تعداد ذرات معلق در هر فوت مکعب
Class ≥0.5 µm ≥1 µm ≥5 µm ≥10 µm ≥25 µm
Class 1 3،000
Class 2 300،000 2،000 30
Class 3 1،000،000 20،000 4،000 300
Class 4 200،000 40،000 4،000

 

منبع:https://www.shahrjerdi.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *