airshower-tunnels-model-160503-IMG_2409-AC_2
Read More

دوش هوا(Air shower)

دوش هوا(Air shower) دوش هوا اتاقکی است که در ورودی اتاق های تمیز(clean room) نصب می گردد. افراد قبل از ورود به اتاق های تمیز لباس های مخصوص به کار را پوشیده و از طریق جریان هوای داخل اتاقک دوش هوا(Air shower)، از هرگونه ذرات ریز تا 0.3 میکرون توسط فیلتر ابتدایی و فیلتر هوا […]

Un
Read More

اتاق تمیز و چگونگی ایجاد آن در گذشته

اتاق تمیز و چگونگی ایجاد آن در گذشته در گذشته اولین اتاق های تمیز در بیمارستان ها به وجود آمدند. بسیاری از میکروبیولوژیست ها در گذشته پی به این نکته بردند که باکتری ها عامل به وجود آمدن عفونت هستند. این مسئله اساس علمی تهیه اتاق های تمیز اولیه بوده است. لیستر(میکروبیولوژیست عصر خود) به […]

wordpress theme