پیشگفتار :

اهمیت و حساسیت فعالیت ها در بیمارستان ها و همین طور تامین شرایط آسایش بیماران  سبب شده تا طراحی تاسیسات مکانیک و برق بیمارستان از پیچیدگی و حساسیت بالایی برخوردار باشد ، به طوری که تعداد کثیری از متخصصین تاسیسات فعالیت های حرفه ای خود را به طراحی تاسیسات مکانیک و برق بیمارستان اختصاص داده اند .

گروه مهندسین مکانیک موفق نیز در راستای اهداف جمعی خود به طور تخصصی و حرفه ای به فراگیری مستمر و طراحی و اجرای پروژه های بیمارستانی اختصاص داده است .

این مجموعه در طول 14 سال فعالیت خود ، پروژه های زیادی را در زمینه طراحی تاسیسات مکانیک و برق و همچنین اجرای تاسیسات انجام داده است .

فعالیت های گروه مهندسین مکانیک موفق در حوزه ی بیمارستانی به دو گروه برق و مکانیک تقسیم بندی شده است که در هر بخش فعالیت های زیر را به کارفرمایان محترم ارائه می کند :

تاسیسات برق :

طراحی تاسیسات برق و اجرای سیستم های روشنایی ، اینترکام و پیجینگ ، فراخوانی پرستار ، کشف و اعلام حریق و …

تاسیسات مکانیک :

طراحی تاسیسات مکانیک از جمله سیستم های تهویه مطبوع اتاق عمل ، ریکاوری ، اتاق بیمار و …

سیستم های آبرسانی ، اطفا حریق ، اتاق های تمیز ، دفع فاضلاب ، سیستم های شوتینگ ، گاز های طبی و …

گروه مهندسین موفق این افتخار را داشته که تمامی پروژه های طراحی و اجرای خود را مطابق با به روزترین استاندرد ها و بهینه ترین حالت طراحی و یا اجرا کرده است .

wordpress theme